logo logo logo logo

Operačný zosilňovač – teplotný spínač s KTY83-110


Tento obvod pracuje ako teplotný spínač. Pri miernom zvýšení teploty senzora (ohrev prstom) sa zasvieti dióda na výstupe. Ak teplota poklesne na pôvodnú, LED dióda zhasne. Ako teplotný senzor je použitý KTY 83-110, ktorého odpor sa so zmenou teploty mení. Pri teplote 25 °C má odpor 1000 Ω. V základnom stave dióda na výstupe nesvieti. Zasvieti po krátkom ohreve senzora napr. prstom. Po oddialení prstu o krátku chvíľu zhasne. Problémy by mohli nastať pri veľmi nízkej teplote v miestnosti alebo v lete pri horúčavách. Vtedy je potrebné doladiť vstupnú časť obvodu tak, že pripojíme rezistor 22-47 Ω medzi senzor a zem alebo rezistor 390 Ω medzi R1 a napájacie napätie. Tento obvod by mohol (po drobnej úprave) napríklad spínať ventilátor chladenia pri dosiahnutí určitej teploty. Pozor! Musíme pripojiť napájacie napätie obvodu OZ: vývod č. 11 na zem a vývod č. 4 na + 5V (v schéme to nie je zakreslené)!

Schéma zapojenia obvodu:

sch12.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto12.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Na podobnom princípe pracuje napríklad termostat ústredného kúrenia v dome alebo elektrická rúra.
  • Ktoré ďalšie domáce spotrebiče využívajú podobné elektronické obvody?