logo logo logo logo

Tranzistorový blikač s LED


Ak vhodne prepojíme dva tranzistory ako spínače s dvoma kondenzátormi - dostaneme jednoduchý tranzistorový blikač s dvoma LEDkami. Použijeme červené LED pre prúd do 2 mA s predradným rezistorom 1k. Bázový rezistor má veľkosť 10k. Ak ku kolektoru jedného z tranzistorov pripojíme ďalší „tranzistor ako spínač“, môžeme ho použiť na spínanie väčších prúdov (červená 20 mA LED, relé a pod.).

Schéma zapojenia obvodu:

sch07.jpg, 85kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto07.jpg, 874kB

Úlohy:

  • Od čoho závisí frekvencia blikania LED? Upravte schému zapojenia tak, aby pri blikaní svietila jedna dióda dvojnásobne dlhšie.
  • LED3 svieti vtedy, ak je LED2 zhasnutá. Viete upraviť zapojenie tak, aby obe diódy svietili súčasne?
  • V danom zapojení sú použité tranzistory NPN BC337. Dokázali by ste ich nahradiť tranzistormi PNP BC327? Nakreslite schému a overte zapojenie.
  • Pri C3=C5=1μF a R5=R6=10kΩ je frekvencia blikania LED ?Hz.